Vi har erfaringen

Overfladebehandling offshore er en stor udfordring. Gardit har mere end 30 års erfaring på området.

 

Store krav

Reparation og vedligeholdelse på havet stiller ekstraordinære krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, og det kræver specialuddannet personale. Herunder udførsel under skærpede standarder med særligt udviklet
værktøj og udstyr.

Gardit A/S har været med fra starten af det store olieeventyr på Nordsøen. Først i 70'erne fik Gardit A/S overdraget de første opgaver på Dan-feltet. Mandskab fra Gardit A/S stod for overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse af de enorme stålkonstruktioner på Dansk Undergrunds Konsortiums boreplatforme.


Vi var med fra starten

Omkring 1980 fik Gardit A/S de første opgaver på det store Tyra-felt, hvor DUC hentede naturgas op fra undergrunden. I første omgang var omkring 30 medarbejdere beskæftiget under opbygningen af feltet. Siden fik Gardit A/S sin store andel af vedligeholdelsesarbejdet på Tyra-feltet, ligesom Gardit A/S også på andre borefelter fik betroet en række opgaver.

Mens offshore-aktiviteterne var på deres højeste, var omkring 140 medarbejdere fra Gardit beskæftiget på Nordsøen.