Projektafdeling

Vi har et motto, der siger, at når konstruktionerne ikke kan komme til Gardit, kommer Gardit til konstruktionerne.

Uanset årstid og miljøforhold, om det skal foregå nationalt eller internationalt, udføres reparationer og totalentrepriser.

Når overfladebehandling skal udføres direkte på en konstruktion, kræver det specialister og specialudstyr. Desuden kræver det ofte stor fleksibilitet, planlægning på forhånd og en stram projektstyring i forløbet. Sammenlagt skal dette sikre overholdelse af den foreskrevne standard og kvalitet på opgaven, hvilket er blandt Gardits vigtigste ydelser. Derfor er det naturligt for Gardit at tilbyde rådgivning og koordinering af mobile opgaver, fra start til slut.

Olie & Gas

Overfladebehandling offshore er en stor udfordring. Gardit A/S har været med fra starten af det store olieeventyr på Nordsøen. Først i 70'erne fik Gardit A/S overdraget de første opgaver på Dan-feltet. Mandskab fra Gardit A/S stod for overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse af de enorme stålkonstruktioner på Dansk Undergrunds Konsortiums boreplatforme og omkring 1980 fik Gardit A/S de første opgaver på det store Tyra-felt, hvor DUC hentede naturgas op fra undergrunden. I første omgang var omkring 30 medarbejdere beskæftiget under opbygningen af feltet. Siden fik Gardit A/S sin store andel af vedligeholdelsesarbejdet på Tyra-feltet, ligesom Gardit A/S også på andre borefelter fik betroet en række opgaver.

Mens offshore-aktiviteterne var på deres højeste, var omkring 140 medarbejdere fra Gardit beskæftiget på Nordsøen.

Reparation og vedligeholdelse på havet stiller ekstraordinære krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, og det kræver specialuddannet personale. Herunder udførsel under skærpede standarder med særligt udviklet værktøj og udstyr.

Vindenergi

Vindmølleindustrien kræver 20 års levetid pr. enhed. Når man tænker på, at møller skal kunne modstå vejr-, vind- og miljøforhold stiller det derfor store krav til alle led i produktionsprocessen, som skal kunne dokumenteres til mindste detalje lige fra modtagelse til levering.

Gardit udfører overfladebehandling af tårnsektioner, vinger, kabiner og andre komponenter til vindmølle-industrien.

På årsbasis har Gardit kapacitet til at udføre, hvad der svarer til en million m2 overfladebehandling, som overholder gældende kvalitetskrav.

Udvalgte vindmøllereferencer:

Offshore/onshore vindmølleparker:

OFFSHORE REFERENCER
• OWEZ, Holland, Vestas 82.000 m2
• Horns Rev, Vestas 80.000 m2
• Barrow, Vestas 80.000 m2
• Q7, Holland, Vestas 80.000 m2
• Robin Rigg, Vestas 75.000 m2
• Kentish Flats, Vestas 71.000 m2

REPERATIONSREFERENCER
• Wronki, Polen, Vestas 5.000 m2
• Inowroclaw, Polen, Vestas 4.000 m2
• Lisheen Mine, Irland, Vestas 4.000 m2
• Saxberget, Sverige, Vestas 3.500 m2
• Moerdijk, Holland, Vestas 3.000 m2
• Baggeragh, Irland Vestas 3.000 m2
• Inchee, Irland, Vestas 3.000 m2
• Braes of Doune, Skotland, Vestas 3.000 m2
• Havsnäs, Sverige, Vestas 2.400 m2
• Middelgrund, Danmark, Vestas 2.000 m2
• Szprotawa, Polen, Vestas 2.000 m2
• Towers, Esbjerg, Siemens 1.500 m2

Infrastruktur

Siden 1965 har Gardit været med til at bevare danske såvel som udenlandske broer, og en af firmaets største opgaver gennem tiderne var overfladebehandlingen af Farøbroerne. Her var 30 medarbejdere beskæftiget i to år fra 1982 til 1984.

Af andre større broarbejder kan nævnes den gamle Lillebæltsbro, Vilsundbroen, Hadsundbroen, Oddesundbroen, Lim-fjordsbroen i Aalborg, Øresundsbroen og den ny Lillebæltsbro.

I 2013 rykkede vores projektafdeling ud til et stort projekt på Vildsundbroen, som er 381 meter lang, og har omkring 20.000 m2  ståloverflade der skulle males. Forinden skulle broen sandblæses for at fjerne den gamle maling. Arbejdsprocessen var:

  • Blæserensning med aluminiumsilikat til Sa 3
  • Metallisering med zink-aluminium: i alt 100 µm
  • Tre gange vandig acryl tykfilmmaling, hver á 125  µm tør lagtykkelse
  • Én gang vandig acrylmaling på 60 µm tørlagtykkelse.

 

 

 

Vildsundbroen

Vildsundbroen